இத்தாலிய பாடம்: அமெரிக்க சிறுவன் சந்திப்பு இத்தாலிய பெண்

முழு பாடம் சுமார்

இந்த ஒரு முன்னோட்ட உள்ளது 'அமெரிக்க சிறுவன் சந்திப்பு இத்தாலிய பெண்'இந்த இத்தாலிய பாடம் மனிதன் யார் வெல்ல வேண்டும் அவரது இதயம் இத்தாலிய.

என்பதை நீங்கள் தொடர ஒரு பெண் அமெரிக்க அல்லது இத்தாலி, இந்த பாடம் கிடைக்கும் நீங்கள் தூரம் நீங்கள் நினைப்பதை விட.

அறிய சில இதயம் நிறைந்த வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்களை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும், உங்கள் காதலி இத்தாலிய. அல்லது அறிய சில அழைப்பு இத்தாலிய சொற்றொடர்களை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்று இத்தாலிய பெண் நீங்கள் சந்திக்க நம்புகிறேன் இத்தாலி உங்கள் பயணம். போது ரோமில், ரோமானியர்களும் செய்ய. காதல் மன்னன் பெண்கள் மற்றும் தொடர்ந்து இருக்க இல்லாமல் இருப்பது அதீத ஆக்கிரமிப்பு. நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் கேட்க அவள் விரும்பினால் ஒரு பானம் என்றால், அவர் யாரையும் என்றால், அவர் ஒரு காதலன் மற்றும் மிகவும்.

மேல் இத்தாலிய வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்களை, நீங்கள் கற்று கொடுக்க எப்படி அவரது சில முக்கிய பாராட்டுக்களை இத்தாலிய (மற்றும் என்றால் நீங்கள் செய்ய முடியும் அவரது புன்னகை, என்னை நம்ப, நீங்கள் ஏற்கனவே பாதி வழியில் உள்ளன.) தொடர்ந்து பாடம் ஒரு தகவல் பிரிவில் பார்வையை நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் மேல் ஒரு தமிழ் பெண்.

இப்போது அதை பதிவிறக்க மணிக்கு.
அரட்டை சில்லி ஆன்லைன் பதிவு இல்லாமல் புகைப்படம் டேட்டிங் நீங்கள் சந்திக்க முடியும் தளங்கள் டேட்டிங் வீடியோ பெண்கள் வீடியோ அரட்டை ஆன்லைன் பெண்கள் ஆன்லைன் டேட்டிங் இல்லாமல் வீடியோ கொண்ட பெண்கள் வீடியோ பார்க்க பிரபலம் வீடியோ அரட்டை நண்பர்களே வீடியோ அரட்டை சில்லி பெண்கள்